מימוש

realization, actualization, materialization, fulfillment, fruition, substantiation

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מימוש — הגשמה, קיום, ביצוע, המחשה, גילום, הוצאה אל הפועל, כינון, בנייה, יצירה, עשיי …   אוצר עברית

 • מימוש אופציה — שימוש בזכות להתקשר בעסקה לפי תנאים קבועים מראש {{}} …   אוצר עברית

 • מימוש זכות — שימוש בזכות, הפעלת זכות {{}} …   אוצר עברית

 • מימוש עצמי — הגשמה עצמית, התגשמות החלומות במישור האישי {{}} …   אוצר עברית

 • מימוש רווחים — מכירת מניות שהפיקו רווחים {{}} …   אוצר עברית

 • בר מימוש — שניתן להגשימו, שאפשר לממש אותו {{}} …   אוצר עברית

 • דוח מימוש וחיסול — סקירה שמגיש מפרק לביהמ ש אודות פעילותו למכירת נכסים ופירעון התחייבויות {{}} …   אוצר עברית

 • הגשמה עצמית — מימוש הפוטנציאל האישי, סיפוק פנימי {{}} …   אוצר עברית

 • התממשות — מימוש, התגשמות, הפיכה לממשי, התקיימות, התאמתות, המחשה, היעשות מוחשי, התגבשו …   אוצר עברית

 • יישום מסקנות — מימוש, הוצאה אל הפועל {{}} …   אוצר עברית

 • יישום תכנית — מימוש, ביצוע התכנית הכתובה, הוצאה אל הפועל {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.